SOUL BODY FUSION®

 

Soul Body Fusion® is een bijzonder proces waarbij je ziel en lichaam dichter bij elkaar komen.

 

Het helpt niet alleen mensen, maar ook dieren om zich beter te voelen en meer zichzelf te zijn.

 

Je stelt een wens in en met de tijd merk je kleine veranderingen die je helpen groeien.

 

Vertrouwen in het proces is belangrijk, zelfs als je niet meteen iets voelt.

 

Dus, als je een sterke band met je huisdieren wilt opbouwen of wilt dat ze gelukkiger en gezonder zijn, kan Soul Body Fusion® ook voor hen een verschil maken.

Wat is Soul Body Fusion®?

Jonette Crowley over Soul Body Fusion®:

 

Ik word vaak gevraagd: “Hoe weet ik of Soul Body Fusion® werkt als ik niets voel?”

 

Veel keren (eigenlijk, voor mij is het meestal zo 😉 ) kan ik mijn Soul Body Fusion® niet voelen.

Ik vertrouw er eenvoudigweg op dat het werkt.

 

Ik merk wel op dat mijn wereld magischer wordt!

Ik ben sterker, gelukkiger en trouwer aan mezelf.

 

Het is zo belangrijk om geen specifiek resultaat of gevoel te verwachten.

Jouw intentie vormt creatie in de niet-tijd/ruimte wereld van de ziel, en een eenvoudige intentie is alles wat nodig is.

 

Je kunt jouw intentie niet verkeerd uitvoeren.

Jouw ziel weet waar je om vraagt.

 

Veel mensen voelen niets, maar kijken een jaar later terug op hun leven en zien dat ze echt anders zijn.

 

SBF is een groeiproces, soms werkt het op zeer subtiele niveaus.

Je voelt je misschien niet drastisch anders of meer verbonden, maar jouw leven verandert wel.

 

Het is een natuurwet dat jouw ziel een hogere frequentie heeft en wanneer je er via jouw intentie mee verbindt, MOET het de resonantie van jouw leven en lichaam veranderen.

 

Bijna elke ochtend voer ik opzettelijk Soul Body Fusion uit bij iedereen in de wereld die op enige manier met mij verbonden is.

 

Helpt het? Ik heb het gevoel van wel… en ik krijg veel e-mails van mensen die over mij ‘gedroomd’ hebben.

 

We helpen elkaar allemaal wanneer we Fusies doen!

 

~ Jonette

 

 

Originele tekst:

 

Jonette Crowley about Soul Body Fusion®:

 

I am often asked “How do I know if Soul Body Fusion® is working since I don’t feel anything?

 

Many times (in fact, for me it is most of the time 😉 ) I cannot feel my Soul Body Fusion®.

I simply trust that it is working.

 

I do notice that my world is getting more magical!

I am stronger, happier and truer to myself.

 

It is so important not to have an outcome or a feeling that you are looking for.

Your intention is what shapes creation in the non-time/space world of the soul, and a simple intention is all that is needed.

 

You cannot do your intention wrong.

Your Soul knows what you are asking for.

 

Many people feel nothing, but look back at their lives a year later and see that they really are different.

 

SBF is a process of growth, sometimes it works on very subtle levels.

You may not feel drastically different or more connected, but your life is changing.

 

It is a law of physics that your Soul has a higher frequency and when you connect to it through your intention, it MUST change the resonance of your life and body.

 

Nearly every morning I intentionally do Soul Body Fusion on everyone in the world who is any way connected with me.

 

Does it help? I feel it does… and I get many emails of people who ‘dreamed’ of me.

 

We are all helping each other whenever we do Fusions!

 

~ Jonette

 

Zie ook haar website: www.JonetteCrowley.com

Wat kost het?

Voor de sessies worden er 3 momenten afgesproken.

Er is een week tussen de eerste en tweede sessie, en 2 weken tussen de tweede en derde sessie.

 

Elke behandeling bestaat uit 2 keer 10 minuten, met een korte pauze ertussen.

 

De totale vergoeding voor deze 3 sessies bedraagt:

€75

Ik begrijp als geen ander dat het spannend is om zomaar via de website een sessie aan te vragen. Laten we dan telefonisch contact hebben zodat ik er persoonlijk iets meer over kan vertellen.